De Vertrouwenslijn is er voor ondernemers die slachtoffer zijn van bedreiging of afpersing. De Vertrouwenslijn biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief.

U belt de Vertrouwenslijn via

0800 2800 200