Contact

Vertrouwenslijn

Wilt u te woord worden gestaan door één van onze vertrouwenspersonen, bel dan naar de Vertrouwenslijn op 0800 2800 200 (zeven dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur). Voor pers- of zakelijke vragen neemt u contact op via onze kantoorlijn op 088 5543 218 of stuur een e-mail (niet voor meldingen).

Omgangsnormen

Onze medewerkers staan iedereen fatsoenlijk, respectvol en correct te woord. Zij verwachten dit ook van de personen die hen benaderen. Discriminatie op grond van huidskleur, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid is in strijd met de wet en wordt niet getolereerd. Onze medewerkers zullen bij ongewenst en niet-respectvol gedrag de betreffende persoon hierop aanspreken. Mocht het ongewenste gedrag aanblijven, dan zal onze medewerker het contact beëindigen.

NL Confidential

De Vertrouwenslijn is onderdeel van NL Confidential. NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen.

Privacy

NL Confidential verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heb je een klacht?

Wij doen onze uiterste best om je goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening.